Cụm thi đua số 2: Giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 20:46 29/06/2020

 Cụm thi đua số 2 Hội Khuyến học tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban  tại huyện EaKar sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Hà Ngọc Đào - CT. Hội khuyến học tỉnh, ông Trần Đức Lương – PCT.UBND huyện EaKar.

Toàn cảnh Hội nghị 

Cụm thi đua số 2 gồm 5 huyện : EaKar, M’Đrắk, Krông Pắc, Krông Bông và Lắk; trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng tổ chức hội, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 duy trì, phát triển hiệu quả. Nhiều hội cơ sở đã tích cực huy động nguồn quỹ, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để công tác khuyến học duy trì hoạt động tốt.

 Đại diện lãnh đạo CT. Hội giáo chức huyện EaKar phát biểu ý kiến  tại Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 2

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hội cơ sở chưa làm tốt công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài; công tác phát triển hội viên chưa được chú trọng đúng mức; việc xây dựng Quỹ Khuyến học ở các hội cơ sở còn thấp; một số chi hội hoạt động chưa tốt; hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng còn hạn chế...

Ông Hà Ngọc Đào - CT. Hội khuyến học tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị ông Hà Ngọc Đào đã ghi nhận đánh giá cao một số đơn vị đã đạt được kết quả đáng mừng trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài; chú trọng phát triển hội viên; nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng; thực hiện tốt việc phát triển, quản lý quỹ hội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ, vận động học sinh đến trường đúng độ tuổi…duy trì công tác thi đua khen thưởng các cấp đúng định kỳ; tăng cường giúp đỡ học sinh khó khăn về kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập; vận động học sinh bỏ học đến lớp…/.

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

H’Ngoan Niê