Bế giảng lớp truyền dạy hát Then, Đàn Tính và Đánh Chiêng, Phục dựng Điệu múa Ktung Khăk

Cập nhật lúc: 20:28 02/12/2019

Chiều ngày 28/11, tại trung tâm văn hóa huyện, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức lễ Bế giảng 2 lớp truyền dạy hát Then, Đàn Tính và Đánh Chiêng, Phục dựng Điệu múa K’Tung Khăk năm 2019. Dự với buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo một số phòng, ban ngành, đoàn thể huyện Ea Kar.

Các học viên biểu diễn hát Then

và biểu diễn múa điệu múa K’Tung Khăk

Sau hơn 1 tháng được tổ chức (từ tháng 10/2019 đến nay), 42 học viên là người dân tộc Tày, Nùng và Ê Đê ở các xã Ea Ô, Cư Ni, Cư Elang, Ea Sar và xã Ea Týh của huyện Ea Kar đã được các nghệ nhân truyền dạy các bài hát Then đúng giai điệu, nhịp điệu; cách thức sử dụng cây Đàn Tính, đánh Chiêng và múa điệu múa K’Tung Khăk. Kết thúc lớp học, 100% học viên của 2 lớp học đều hoàn thành chương trình theo yêu cầu.

Đồng chí Lê Ngọc Anh - Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar trao giấy chứng nhận cho các học viên

Việc tổ chức lớp truyền dạy hát Then, Đàn Tính và Đánh Chiêng, Phục dựng Điệu múa K’Tung Khăk, không chỉ là dịp để các học viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ về hát Then, biểu diễn Đàn Tính, đánh Chiêng và múa điệu múa K’Tung Khăk. Mà thông qua đây, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, khôi phục và bảo tồn văn hóa truyền thống của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương, đồng thời, góp phần thực hiện các mục tiêu về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”./.

Phạm Thao.