BCH liên đội trường THCS Nguyễn Khuyến – thị trấn EaKar tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác Đội năm học 2020 – 2021.

Cập nhật lúc: 14:37 08/09/2020

Ban chỉ huy liên đội trường THCS Nguyễn Khuyến  - thị trấn EaKar vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác Đội  cho 105 đội viên là ban chỉ huy liên, chi đội, đội nghi lễ, đội cờ đỏ, ban cán sự lớp trong BCH Liên/chi đội.

Một số hình ảnh tại buổi lễ tập huấn 

Quang cảnh tại buổi lễ tập huấn 

Nhằm mục đích trang bị  kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội cho các em trong BCH Liên, chi đội. Bồi dưỡng cho các em có những hiểu biết sâu hơn về kiến thức xã hội cũng như trong các hoạt động tập thể, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng tổ chức các hoạt động…. Để từ đó xây dựng phong trào hoạt động đoàn viên nhà trường ngày càng có chất lượng, hiệu quả thiết thực. ./.

                                                                                   

 

H’Ngoan Niê