Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính kế hoạch đối với Ông: Trương Văn Hiền

Cập nhật lúc: 10:08 24/04/2018

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Lao động thương binh xã hội