Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính kế hoạch đối với Ông: Nguyễn Xuân Hải

Cập nhật lúc: 10:26 24/04/2018

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính kế hoạch đối với Ông: Nguyễn Xuân Hải