Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính - Kế hoạch đối với Bà: Vũ Minh Phương

Cập nhật lúc: 10:11 24/04/2018

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính - Kế hoạch