Văn bản xin lỗi người dân của phòng Tài chính - Kế hoạch đối với Bà: Nguyễn Thị Năm

Cập nhật lúc: 09:58 24/04/2018

Văn bản xin lỗi người dân của phòng Tài chính - Kế hoạch