Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với Bà: Nguyễn Thị Hương

Cập nhật lúc: 10:21 24/04/2018

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với Bà: Nguyễn Thị Hương