Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phục vụ xây dựng cửa : Cửa xã cống thoát nước đoạn qua thị trấn Ea KNốp

Cập nhật lúc: 16:36 26/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • 3111_pages_deleted.pdf Tải về

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phục vụ xây dựng cửa : Cửa xã cống thoát nước đoạn qua thị trấn Ea Kar