Công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Cập nhật lúc: 14:46 23/11/2018

Công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chủ động, sữn sàng ứng phó với thiên tai