Thông báo về việc xóa tên khỏi danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 09:02 01/11/2019

Thông báo về việc xóa tên khỏi danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019