Thông báo về việc kiểm tra sát hạch và nộp lệ phí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 09:23 30/10/2019

Thông báo về việc kiểm tra sát hạch và nộp lệ phí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019