Thông báo về thời gian, địa điểm, phỏng vấn một số nội dung khác có liên quan trong xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Cập nhật lúc: 09:32 29/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o.pdf Tải về
Thông báo về thời gian, địa điểm, phỏng vấn một số nội dung khác có liên quan trong xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện