Thông báo về đính chính nội dung kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn thông qua phiếu dự tuyển viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Cập nhật lúc: 15:33 27/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 01TB-HDKTST_3.pdf Tải về
Thông báo về đính chính nội dung kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn thông qua phiếu dự tuyển viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện