Thông báo thời gian, địa điểm dự kiểm tra thực hành và phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 10:21 04/11/2019

Thông báo thời gian, địa điểm dự kiểm tra thực hành và phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019