Thông báo thời gian, địa điểm dự kiểm tra phỏng vấn tại kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 10:11 12/08/2020

Thông báo thời gian, địa điểm dự kiểm tra phỏng vấn tại kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên trên địa bàn huyện Ea Kar