Thông báo kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn thông qua phiếu dự tuyển viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Cập nhật lúc: 10:48 24/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 01TB-HDKTST.pdf Tải về
Thông báo kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn thông qua phiếu dự tuyển viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện