Thông báo giới thiệu chữ ký và chức danh Giám đốc Trung tâm phát triễn quỹ đất huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:11 14/03/2019

Thông báo giới thiệu chữ ký và chức danh Phó giám đốc Trung tâm phát triễn quỹ đất huyện Ea Kar