Thông báo giới thiệu chữ ký và chức danh của Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:18 08/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20294%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20gioi%20thieu%20chuc%20danh%20va%20chu%20ky%20truong%20phong%20van%20hoa%20thong%20tin%20huyen%20ea%20kar.pdf Tải về
Thông báo giới thiệu chữ ký và chức danh của Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện Ea Kar