Thông báo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiêp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 15:35 07/11/2019

Thông báo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiêp công lập huyện Ea Kar năm 2019