Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trương Xuân Ninh

Cập nhật lúc: 08:51 01/11/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 24QD-XPVPHC.pdf Tải về
Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trương Xuân Ninh