Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đống bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 07:36 07/06/2020

Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đống bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar