Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2015 trờ về trước trên địa bàn huyện Ea Kar.

Cập nhật lúc: 10:49 29/06/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 102%20PA-UBND.pdf Tải về
Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2015 trờ về trước trên địa bàn huyện Ea Kar.