Kế hoach xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 09:10 16/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 115KH-UBND_signed.pdf Tải về
Kế hoach xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019