Kế hoạch xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đẫ có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 13:41 16/07/2020

Kế hoạch xeta tuyển đặc cách đối với giáo viên đẫ có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar