Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và Công bố xã Cư Ni -Huyện Ea Kar đạt chuẩn Nông thôn mới

Cập nhật lúc: 09:09 14/03/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 84BC-UBND%20(1)(1).pdf Tải về
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và Công bố xã Cư Ni -Huyện Ea Kar đạt chuẩn Nông thôn mới