Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ VI và chiến dịch những "Giọt hồng Tây nguyên" năm 2019

Cập nhật lúc: 11:17 09/04/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 75%20KH-UBND.pdf Tải về
Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ VI và chiến dịch những "Giọt hồng Tây nguyên" năm 2019