Kế hoạch tiêu trùng khử độc phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm

Cập nhật lúc: 14:34 31/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 118KH-UBND_signed.pdf Tải về
Kế hoạch tiêu trùng khử độc phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm