Kế hoạch phòng chống bệnh khảm lá vi rus hại sắn trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 10:44 26/11/2018

Kế hoạch phòng chống bệnh khảm lá vi rus hại sắn trên địa bàn huyện Ea Kar