Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:43 07/03/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 46TB-UBND%20(1).pdf Tải về
Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ea Kar