Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các điểm kinh doanh Karaoke, nhà nghỉ, khách sạn và các điểm kinh doanh trò chơi điện tử công công trên địa bàn huyện năm 2019

Cập nhật lúc: 16:12 21/01/2019

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các điểm kinh doanh Karaoke, nhà nghỉ, khách sạn và các điểm kinh doanh trò chơi điện tử công công trên địa bàn huyện năm 2019