Danh sách dự kiến thí sinh trúng truyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 14:24 18/08/2020

Danh sách dự kiến thí sinh trúng truyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar