Công văn về việc triển khai kế hoạch vận động Hiến máu nhân đạo năm 2020

Cập nhật lúc: 14:20 11/02/2020

Công văn về việc triển khai kế hoạch vận động Hiến máu nhân đạo năm 2020