Công văn về việc phối hợp triển khai tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phối hợp khu vực huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 08:55 05/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 475-UBND-VP.pdf Tải về
Công văn về việc phối hợp triển khai tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phối hợp khu vực huyện Ea Kar