Công văn về việc khẩn trương báo cáo các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 16:28 15/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 614UBND-VP_signed.pdf Tải về
Công văn về việc khẩn trương báo cáo các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện