Công văn về việc chuẩn bị Lễ hội văn hóa, thể thao các dân tộc phía Bắc huyện Ea Kar năm 2019 tại Thôn 3 -xã Cư Prông

Cập nhật lúc: 15:54 02/04/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 254UBND-VHTT.pdf Tải về
Công văn về việc chuẩn bị Lễ hội văn hóa, thể thao các dân tộc phía Bắc huyện Ea Kar năm 2019 tại Thôn 3 -xã Cư Prông