Công văn về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện kế hoạch 57/KH-UBND huyện về tăng cường công tác PCCC & CNCH, đối với khu vực dân cư trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 10:48 21/03/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện kế hoạch 57/KH-UBND huyện về tăng cường công tác PCCC & CNCH, đối với khu vực dân cư trên địa bàn huyện Ea Kar