Công văn về kiểm tra chương trình " Đồng hành cùng Phụ Nữ biên cương" và " phong trao Tết vi người nghèo, nạn nhân chất đôc da cam" Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Cập nhật lúc: 10:58 21/03/2019

Công văn về kiểm tra chương trình " Đồng hành cùng Phụ Nữ biên cương" và " phong trao Tết vi người nghèo, nạn nhân chất đôc da cam" Xuân Kỷ Hợi năm 2019