Công văn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 10:05 02/06/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%20VE%20PHONG%20CHONG%20COVID%20NGAY%2031_5_2021.pdf Tải về
Công văn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ea Kar