Thứ ba , Ngày 25 Tháng 09 Năm 2018
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 53

Hôm nay: 331

Hôm qua: 728

Trong tuần: 1,746

Tất cả: 122,338

Tên Tài liệu
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung về giới thiệu quy hoạch chức danh phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 tại TB số 274/TB-UBND, ngày 14/9/2018 Chi tiết
Công văn về việc sữa chữa, nâng cấp công trình trụ sở làm việc Khối dân vận: hạng mục, cổng, bờ rào Chi tiết
Công văn đề nghị cho chủ trương đầu tư sữa chữa, nâng cấp công trình: Trụ sở làm việc khối Dân vận hạng mục: Công trình tường rào, cổng và cột cờ Chi tiết
Công văn về việc đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới xã Cư Ni Chi tiết
Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng Chi tiết
Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng Chi tiết
Thông báo về việc cưỡng chế thu hồi đất của 03 hộ dân tại Thôn 1 -xã Cư Elang để xây dựng công trình: Khu tái định canh, định cư Hồ Krông Pách thượng Chi tiết
Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn Chi tiết
Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sách hơn năm 2018 Chi tiết
Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật Chi tiết
Công văn về việc triển khai thực Quyết định 2144/QĐ-UBND,ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Công văn về việc Yêu cầu rà soát, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, CT.UBND huyện giao trong 9 tháng đầu năm 2018 Chi tiết
Công văn về việc Yêu cầu rà soát, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, CT.UBND huyện giao trong 9 tháng đầu năm 2018 Chi tiết
Công văn về việc tăng cường quản lý rừng khu vực giáp ranh huyện Ea Kar và huyện Krông Pa của tỉnh Gia Lai Chi tiết
Quyết định thành lập văn phòng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Ea Kar năm 2019 Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH