Thứ hai , Ngày 30 Tháng 11 Năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 63

Hôm nay: 390

Hôm qua: 3,962

Trong tuần: 4,353

Tất cả: 1,806,489

Tên Tài liệu
Danh sách dự kiến thí sinh trúng truyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar Chi tiết
Thông báo thời gian, địa điểm dự kiểm tra phỏng vấn tại kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên trên địa bàn huyện Ea Kar Chi tiết
Thông báo đính chính nội dung Danh mục tài liệu ôn tập để phỏng vấn tại kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên trên địa bàn huyện Ea Kar Chi tiết
Thông báo về định hướng nội dung ôn tập để phỏng vấn tại kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên trên địa bàn huyện Ea Kar Chi tiết
Thông báo kết quả kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 thông qua phiếu dự tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar Chi tiết
Kế hoạch điều chỉnh nội dung về thời gian và các bước tổ chức xét tuyển đặc cách đối với giáo viên của Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/7/2020 Chi tiết
Thông báo điều chỉnh thời gian bán và nhân hồ sơ xét tuyển đặc cánh Chi tiết
Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 (Hồ đội 11) tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar Chi tiết
Thông báo 170 thu hồi đất để thực hiện thi công công trình Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Khu vực lòng hồ- đợt 3) tại thôn 15, xã Cư Yang Chi tiết
Thông báo 169 thu hồi đất để thực hiện thi công công trình Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Khu vực lòng hồ- đợt 3) tại thôn 15, xã Cư Yang Chi tiết
Kế hoạch xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đẫ có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar Chi tiết
Thông báo tuyển dụng đặc cánh đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar Chi tiết
Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2015 trờ về trước trên địa bàn huyện Ea Kar. Chi tiết
Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đống bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Ea Kar Chi tiết
Triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH