Về việc triển khai các biện pháp người ăn xin trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 09:15 23/03/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%20286UBND-VP.pdf Tải về
Về việc triển khai các biện pháp người ăn xin trên địa bàn huyện