Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động sớm

Cập nhật lúc: 07:43 09/03/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV215UBND-VP.pdf Tải về
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động sớm