Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 15:58 09/01/2019

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện