Quyết định về việc phân tuyến cho các trường THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn huyện Ea Kar năm học 2018-2019

Cập nhật lúc: 21:35 15/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 295Q_-UBND.pdf Tải về
Quyết định về việc phân tuyến cho các trường THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn huyện Ea Kar năm học 2018-2019