Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 16:11 02/04/2019

Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ea Kar