Quyết định về việc giao chỉ tiêu Dân số -KHH Gia đình năm 2019 đối với các xã, thị trấn

Cập nhật lúc: 20:51 02/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 231Q_-UBND.pdf Tải về
Quyết định về việc giao chỉ tiêu Dân số -KHH Gia đình năm 2019 đối với các xã, thị trấn