Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải cơ sơ, chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 10:11 11/01/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%2001(1).PDF Tải về
Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải cơ sơ, chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Ea Kar năm 2019