Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ea Kar giai đoạn 2016-2020

Cập nhật lúc: 16:22 02/04/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 178Q_-UBND.pdf Tải về
Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ea Kar giai đoạn 2016-2020