Quyết định về tạm hoãn cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất

Cập nhật lúc: 10:46 09/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%2026%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20tam%20hoan%20viec%20cuong%20che%20thuc%20hien%20quyet%20dinh%20thu%20hoi%20dat%20%20(1).pdf Tải về
Quyết định về tạm hoãn cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất