Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển Quỹ đất Huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 21:31 15/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 291Q_-UBND.pdf Tải về
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển Quỹ đất Huyện Ea Kar